vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

Dokument Management Systém ELO

Společnost ASG Solutions SE je obchodním partnerem společnosti ELO Digital Office ČR, výrobce DMS ELO - špičkového digitálního systému pro správu dokumentů určený pro jednotlivce, ale i větší společnosti. Jsme dodavatelem komplexních řešení digitální správy a archivace dokumentů postavených na platformě dokument management systému ELO.

Digitální archivace a správa dokumentů

Digitalizace a elektronická archivace dokumentů, tedy přechod od práce s klasickou „papírovou“ podobou firemních dokumentů k jejich elektronické verzi, přináší společnosti výrazné výhody ať už z interního, či konkurenčního hlediska. Digitální archiv a řízení toku dokumentů, tzv. workflow, vám poskytnou zpřehlednění a zrychlení práce s dokumenty ve vaší společnosti nebo úřadu a zároveň zaručí snížení celkových nákladů na administrativu. Nedílnou součástí celého procesu při zavádění systému ELO je dokumentový audit – tedy důkladná analýza toku dokumentů a následný návrh optimalizace firemních procesů práce s dokumenty. Samozřejmostí je, že v průběhu celé optimalizace je kladen důraz na individuální požadavky a potřeby zákazníka. Minimalizuje se ztráta času strávená vyhledáváním papírových dokumentů v archivech, kam jste si je doposud ukládali, vše můžete jednoduše spravovat ze své kanceláře.


Klíčové výhody nasazení DMS ELO:

 • Výrazné zjednodušení a zefektivnění práce s dokumenty
 • Dostupnost, dohledatelnost a snadná kategorizace dokumentů podle různých kritérií
 • Špičkový digitální archiv
 • Jasný přehled o workflow dokumentů
 • Snadné vytěžování dokumentů
 • Snadná a přehledná elektronická fakturace
 • Možnosti zobrazení dokumentu v různých kontextech
 • Snadná rozšiřitelnost funkčnosti systému formou modulů
 • Snadná integrace do stávající podnikové IT struktury
 • Ochrana dokumentů před nežádoucím nahlížením, úpravou či znehodnocením

Výraznou konkurenční výhodou systému ELO je snadné rozšiřování systému o nové funkce pomocí propracovaného systému modulů. DMS ELO tak může být přesně přizpůsoben požadavkům zákazníka a zároveň nabízí rozšiřitelnost do budoucna, pokud požadavky zákazníka rostou. Moduly nabízí například funkce elektronických podpisů, snadnou správu systému odkudkoli pomocí internetu, práci s čárovými kódy, extrakci informací z obrazových souborů a spoustu dalších funkcí.

Integrace DMS ELO do stávající podnikové struktury

Systém ELO je multiplatformní, a proto není problém jej nasadit na již existujících serverech zákazníka, bez nutnosti nákupu jiného serverového operačního systému. Lze jej propojit s celou řadou podnikových aplikací, čímž se ještě dále zvýší celkový přínos systému.
Naše společnost ASG Solutions SE, jako dodavatel komplexního informačního systému Helios Orange, nabízí propojení DMS ELO s IS HeO. K digitalizaci dokumentů potřebujete pouze jednoduchý scanner.

 

Řešení na míru

Je nám jasné, že požadavky na správu dokumentů se odvíjejí i od velikosti organizace, do které má být systém nasazen. Systém ELO je schopen pokrýt potřeby jak malých živnostníků, menších  firem, tak i středně velkých společností, kde  dokumenty v "papírové" podobě pracovníky velmi zatěžují. Tam, kde potřebujete mít o svých  dokumentech dokonalý přehled, jejich snadnou dostupnost a možnost s nimi jednoduchým způsobem opakovaně nakládat, je  DMS ELO velmi vítaným nástrojem pro zefektivnění práce. Společnost ASG Solutions SE Vám pomůže řešit správu dokumentů těmito produkty:

 • ELO Office - jednotlivci a malé společnosti
Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je jen za účelem zajištění jeho plné funkčnosti (např. možnost automatického přihlášení). Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: